ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/08/2013
ปรับปรุง 27/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 387296
Page Views 616597
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

  โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 9 หมู่ 7 ถนนกาญจนบุรี- อู่ทอง ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 นับเป็นโรงเรียนลำดับที่ 16 สังกัดโรงเรียนในเครือสังฆมณฑลราชบุรี ในการก่อตั้งโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากคุณสมศักดิ์-คุณวรนันท์ จิรวัฒนาพันธ์ ซึ่งบริจาคที่ดินและการปรับพื้นที่สำหรับก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ และสนามกีฬาต่างๆ สังฆมณฑลราชบุรีได้ลงทุนในวงเงินประมาณ 150 ล้านบาท โดยมุ่งหวังที่จัดการศึกษาที่มีคุณภาพแก่เยาวชนไทย โดยเฉพาะในเขตจังหวัดกาญจนบุรีและบริเวณใกล้เคียง ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งแผนกสามัญ และแผนกสองภาษา ดำเนินงานภายใต้ปรัชญาของโรงเรียน คือ

“คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข”